Kurs för blivande föräldrar

 

Det är en spännande resa att lära känna sitt lilla barn, men också en stor omställning. Vilka förväntningar har ni? Vad behöver bebis den första tiden i jordelivet? Vad behöver ni som föräldrar?

Denna kurs är till för dig som väntar barn och vill få kunskaper för att känna dig stärkt i din nya roll som förälder. Under kursen kommer vi att prata om allt som rör den första tiden med barn.

Kursen bygger på forskning om anknytning och hur den formas under de första åren. Vi lyfter biologiska såväl som psykologiska perspektiv samt neurovetenskaplig forskning. Med ledord som värme och empati bjuder vi in er till spännande samtal med oss och andra blivande föräldrar.

Kika in här för att läsa mer!